Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference: International Trends in Science and Technology

Authors

Малько Наталия; Стрежекуров Эдуард, к.т.н., доцент кафедры электротехнологии и электромеханики, Днепровский государственный технический университет; Каменское, Украина; Рагимова Назиля Али, Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, г. Баку, Азербайджан; Абдуллаев Вугар Гаджимахмуд, Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, г. Баку, Азербайджан; Спільник Михайло Анатолійович, доцент кафедри Будівельних та дорожніх машин, Україна, м. Дніпро, ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Ужеловський Андрій Валентинович, доцент кафедри Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, Україна, м. Дніпро, ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Дахно Олег Олександрович, доцент кафедри Будівельних та дорожніх машин, Україна, м. Дніпро, ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Tleulina Aigerim, People’s Republic of China, Hunan province, Xiangtan city, Hunan Technical University of science and technology; Захарова С. О., кандидат філософських наук, доцент, Кафедра будівництва та цивільної інженерії, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя, Україна; Меркулова А. В., магістр з промислового та цивільного будівництва, Кафедра будівництва та цивільної інженерії, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя, Україна; Т. В. Сажієнко, Україна, м. Новоукраїнка; Андрієнко О. О., Канд. с.-г. наук, Україна, м. Кропивницький, Центральноукраїнський національний технічний університет; Васильковська К. В., Канд. техн. наук, Україна, м. Кропивницький, Центральноукраїнський національний технічний університет; Dashdiyeva T. K., Doctoral student of the Azerbaijan State University of Oil and Industry, Azerbaijan, Baku; Богатко Н. М., канд. вет. наук, доцент, Україна, м. Біла Церква, Національний аграрний університет; Л. С. Иваничева, аспирант, Исторический факультет БГУ, г. Минск

Synopsis

Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference:
International Trends in Science and Technology
Fields of Science: Engineering and Medicine

Company - Scholarly Publisher RS Global Sp. z O.O.
Location - Warsaw, Poland
Date - 31.08.2019

Cover for Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference: International Trends in Science and Technology
PDF
Published
August 31, 2019

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-83-954081-9-9